Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) heeft een adviserende en meebeslissende rol op het schoolbeleid. De MR bestaat uit leden uit het schoolteam en ouders. De leden van de MR worden gekozen door teamleden en ouders. Eén lid van de MR is de vertegenwoordiger namens onze school in de gemeenschappelijke medezeggenschapraad (GMR).

Deze GMR overlegt enkele keren per jaar met de andere Sarkon scholen en het bestuur.

Waarom medezeggenschap

Het beleid van een school moet gericht zijn op kwalitatief goed onderwijs in een voor kinderen en personeel prettige en veilige werkomgeving. Dit is een gemeenschappelijk belang van schoolleiding, ouders en personeel. De Medezeggenschapraad (MR) is een instrument, voor ouders en leerkrachten, om de kwaliteit van de school en het onderwijs te sturen, te bewaken en zo nodig te verbeteren.

Samenstelling MR

De MR bestaat uit drie leden uit het schoolteam en drie ouders. De leden van de MR worden gekozen door teamleden en ouders. Eén lid van de MR is de vertegenwoordiger namens onze school in de gemeenschappelijke medezeggenschapraad (GMR) . Deze GMR overlegt enkele keren per jaar met de andere Sarkon scholen en het bestuur.

De MR van basisschool De Drietand, onze MR bestaat uit de volgende leden:

Namens de ouders:

  • Anton Hoelandt
  • Shirley tuit, (aftredend)

Namens de leerkrachten:

  • Ilona Duineveld-Konijn (voorzitter) (IB’er)
  • Annemarie Derks (leerkracht groep 5/6)
  • Marjolein van der Zouw (penningmeester) (leerkraqcht groep 3)
  • Leo Dekker (adviserend lid) (directeur).

Er staat een oudervacature uit, zie hieronder de link;

vacature MR

Meld je aan via mr@drietandmail.nl als u interesse heeft!

De MR van basisschool De Drietand

Wanneer er een ouder uit de MR gaat wordt er een oproep voor een nieuw MR-lid gedaan. Wanneer er meerdere kandidaten zijn moeten deze een sollicitatiebrief schrijven en wordt er een nieuw lid gekozen. Dit gebeurt doordat de teamleden en andere ouders mogen stemmen. De ouder met de meeste stemmen wordt het nieuwe MR-lid.

Taken en bevoegdheden MR

De MR overlegt met de schoolleiding over belangrijke schoolzaken. Enkele voorbeelden hiervan zijn de besteding van het geld van de school, de formatie en het vaststellen van vakanties.

De MR heeft als standaardbevoegdheden het informatierecht, recht op overleg en initiatiefrecht.
Bijzondere bevoegdheden zijn het instemmings- en adviesrecht. De schoolleiding heeft instemming van de MR nodig voor besluiten die ingrijpend zijn voor het beleid. Op een aantal andere gebieden heeft de MR een adviesrecht.

Communicatie met de MR

U bent enthousiast en u wilt zaken verbeteren op De Drietand of u wilt graag meedenken? Dat kan, graag zelfs!!

Zoek contact met een van de MR leden, spreek ons aan op het schoolplein of mail: mr@drietandmail.nl

Tot slot

Uw betrokkenheid is van belang. Spreek uw ideeën en eventuele zorgen uit, op deze manier kunnen we er misschien iets mee doen.

Archief

Nieuwsbrief aanmelden

  • Meldt u aan voor onze nieuwsbrief en u ontvangt regelmatig updates over onze activiteiten.

 

Vrije Dagen