Ouderraad

Ouderraad en hulpouders

De ouderraad (OR) is een enthousiaste groep ouders die zich inzet voor bijzondere schoolactiviteiten. De raad int en beheert hiervoor het geld dat binnenkomt via de ouderbijdrage.

Bij bijna alle feesten en bij veel buitenschoolse activiteiten is de OR een belangrijke steun, zowel bij de organisatie als bij het uitvoeren van de activiteiten. Eens per jaar is er een jaarvergadering, waar de activiteiten, financiën en ouderzaken worden besproken. In deze vergadering kunnen wijzigingen in het beleid van de ouderraad worden besproken en kan om goedkeuring worden gevraagd. Tijdens de jaarvergadering worden mogelijk nieuwe leden benoemd.

dhr. Hertsenberg voorzitter
mevr. Ellen secretaris
mevr. Darphorn penningmeester.

Namens het team zitten er twee leerkrachten in de ouderraad: Melissa Bliekendaal en Natascha Hartenveld. Veel hulp krijgen we ook van ouders (en soms grootouders) die taken op zich nemen  zoals bijvoorbeeld; het koken met groepjes kinderen, het schoonmaken van materialen, begeleiden bij bibliotheekbezoek of excursies, enz. Door deze hulp zijn we in staat de kinderen meer te bieden en we stellen de ondersteuning van deze enthousiaste ouders zeer op prijs.

 

Luizen

luizen brochure

Archief

Nieuwsbrief aanmelden

  • Meldt u aan voor onze nieuwsbrief en u ontvangt regelmatig updates over onze activiteiten.

 

Vrije Dagen