Verlof aanvragen

Extra schoolverlof 

De algemene richtlijnen en voorwaarden zijn heel duidelijk als het gaat om extra schoolverlof.

Extra schoolverlof binnen schooltijd is (in beginsel) niet toegestaan. Als het gaat om een uitzondering zullen de ouders dit duidelijk aantoonbaar moeten maken met het  inleveren van het aanvraagformulier.

Indien het gaat om andere gewichtige omstandigheden, zoals bv. voldoen aan wettelijke verplichtingen, verhuizing, bijwonen huwelijk / jubilea van bloed en aanverwanten, beslist de directeur over het verzoek.

Ouders en school zijn wettelijk verplicht zich aan deze richtlijnen te houden. Bij ongeoorloofd verlof of vermoeden van ongeoorloofd verlof moet de school dit doorgeven aan de leerplichtambtenaar. Deze zal vervolgens contact opnemen met de desbetreffende ouder(s).

Hieronder de formulieren voor het aanvragen van extra schoolverlof. Het eerste formulier is dat u zelf kunt bekijken wat de richtlijnen zijn voor goedkeuring voor het extra schoolverlof, het tweede formulier is de aanvraag van het extra schoolverlof. Wilt u dit formulier printen en ingevuld inleveren bij de directie.

Beoordeling vakantieverlof aanvraag

Aanvraag extra schoolverlof

Archief

Nieuwsbrief aanmelden

  • Meldt u aan voor onze nieuwsbrief en u ontvangt regelmatig updates over onze activiteiten.

 

Vrije Dagen